Digitalni marketing

Prema isttraživanju uglednog insituta iz USA došlo se do zaključka da oko 80% svijetske poplulacije većinu svog slobodnog vremena provodi na internetu. Zbog toga što su ljudi postali ovisni o internetu razvile su se posebne metode digitalnog marketinga putem kojih osobama na internetu prikazujemo marketing kamapnje (reklame).

 

interentmarketing

 

 

Da li je digitalni marketing učinkovitiji od običnog marketinga?

Da, digitalni marketing je dosta učinkovitiji od običnog marketiga koji se provodi putem (TV, Radio, Bilbordi, Afiše itd..). Naime kod metoda običnog marketinga mi nemamo mogućnost da te reklame prilagodimo tako da se prikazuju samo ciljanoj grupaciji koja bi bila najviše zainteresovana za određeni proizvod, nego se reklama prikazuje svim grupacijama. Dakle tu dolazi do rasipanja novca na reklame koje ne pogađaju baš ciljanu grupaciju.

Sa druge strane kod digitalnog marketinga mi putem posebnih algoritama reklamu možemo prilagoditi tako da se prikazuje sa smo određenoj grupaciji i to onoj koja je najviše zainteresovana za određeni proizvod. Dakle kod digitalnog marketinga nema rasipanja novca na reklame jer se reklame prikazuju samo ciljanim osobama. Algoritmi digitalnog marketinga su se tokom godina toliko usavršili da danas nude ekspertima digitalnog marketinga da prikazivanje reklama mogu laserski ciljano prilagoditi da se reklame prikazuju onim osobama koje su zainteresovane za taj proizvod ili uslugu.

Koliko košta kampanja digitalnog makretinga?

Kampanja digitalnog marketinga košta znatno niže od običnih metoda marketinga (TV, Radio …). Puna marketinška kampanja sa dosegom od 20 000 osoba na mjesečnoj bazi u našem studiu košta 250 KM. U ovoj kampanji dobijate izradu i grafički dizajn marketing kamapanje, prilagođavanje alogritama vašoj ciljanoj grupaciji, sedmični izvještaji na vaš email o broju prikaza i konverziji.

Ukoliko vam ovaj osnovni paket digitalnog marketinga u tabelama ispod imate i druge pakete digitalnog marketinga, takođe otvoreni smo i za dogovaranje posebnih kostimiziranih marketing kamapanja.

Paketi digitalnog marketinga:

Početni

250KM/mijesečno
 • Izrada marketniških kampanja
 • Podešavanje ciljane grupe
 • Svakodnevno plaćeno oglašavanje
 • Doseg do 20.000 osoba/ mjesečno
 • Izviještaj o provedenim kampanjama
Top

Standardni

550KM / mjesečno
 • Izrada marketniških kampanja
 • Podešavanje ciljane grupe
 • Svakodnevno plaćeno oglašavanje
 • Doseg do 50.0000 osoba/ mjesečno
 • Promocija putem portala i najposjećenijih web stranica
 • Promocija putem facebook-a
 • Izviještaj o provedenim kampanjama

Napredni

750 KM/ mjesečno
 • Izrada marketniških kampanja
 • Podešavanje ciljane grupe
 • Svakodnevno plaćeno oglašavanje
 • Doseg do 80.0000 osoba/ mjesečno
 • Promocija putem portala i najposjećenijih web stranica
 • Promocija putem facebook-a
 • Promocija putem YouTube-a
 • Izviještaj o provedenim kampanjama

Premium

1 200 KM /mjesečno
 • Izrada marketniških kampanja
 • Podešavanje ciljane grupe
 • Svakodnevno plaćeno oglašavanje
 • Doseg do 100.000 osoba/ mjesečno
 • Promocija putem portala i najposjećenijih web stranica
 • Promocija putem facebook-a
 • Promocija putem YouTube-a
 • Izviještaj o provedenim kampanjama